25 Tháng Mười Một 2020
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
2 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
3 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
4 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
5 Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
6 Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
7 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
8 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
9 thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tiếp công dân
10 thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Giải quyết khiếu nại
11 Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ủy ban nhân dân cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã;Ban Dân tộc Dân tộc
12 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ủy ban nhân dân cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã;Ban Dân tộc Dân tộc
Trang 5 / 5Trang đầu   Trang trước   1  2  3  4  [5]  Trang kế   Trang cuối   

Phòng chống dịch covid 19