24 Tháng Chín 2021
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) Ủy ban nhân dân cấp xã; Phổ biến giáo dục pháp luật
2 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Ủy ban nhân dân cấp xã; Phổ biến giáo dục pháp luật
3 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Ủy ban nhân dân cấp xã; Phổ biến giáo dục pháp luật
4 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phổ biến giáo dục pháp luật
5 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phổ biến giáo dục pháp luật
6 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phổ biến giáo dục pháp luật