07 Tháng Sáu 2023
Thông tin người phát ngôn

Họ và tên

Nguyễn Thị Lâm Tuyền

Chức vụ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 1 - quận 10

Số điện thoại

0903.157.767

Địa chỉ E-mail

ntltuyen.p1.q10@tphcm.gov.vn

 

Chuyên mục

Tranh cổ động

Phòng chống dịch covid 19