07 Tháng Sáu 2020
Thông tin người phát ngôn

Họ và tên

Nguyễn Thị Lâm Tuyền

Chức vụ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 1 - quận 10

Số điện thoại

0903.157.767

Địa chỉ E-mail

ntltuyen.p1.q10@tphcm.gov.vn

 

Chuyên mục

Tranh cổ động

Biểu dương các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt chỉ thị 05 năm 2020