16 Tháng Sáu 2024
Thông tin người phát ngôn

Họ và tên

Hoàng Quốc Tâm

Chức vụ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 1 - quận 10

Số điện thoại

0903.660.779

Địa chỉ E-mail

hqtam.p1.q10@tphcm.gov.vn

 

Chuyên mục

Tranh cổ động

CÁCH THỨC THỰC HIỆN CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA