24 Tháng Chín 2021
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phòng, chống tệ nạn xã hội
2 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
3 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bảo trợ xã hội
4 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bảo trợ xã hội
5 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
6 Thủ tục đăng ký khai tử Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
7 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Cục Bảo trợ xã hội; Bảo trợ xã hội
8 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
9 Thủ tục đăng ký kết hôn Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
10 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Văn hóa cơ sở
11 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
12 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Tôn giáo Chính phủ
13 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Tôn giáo Chính phủ
14 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Tôn giáo Chính phủ
15 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Ủy ban nhân dân cấp xã; Tôn giáo Chính phủ
16 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Tôn giáo Chính phủ
17 Thủ tục đăng ký khai sinh Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
18 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
19 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bảo trợ xã hội
20 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bảo trợ xã hội
21 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo;Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
22 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bảo trợ xã hội
23 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Bảo trợ xã hội
24 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Bảo trợ xã hội
25 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bảo trợ xã hội
Trang 1 / 5Trang đầu   Trang trước   [1]  2  3  4  5  Trang kế   Trang cuối