26 Tháng Mười 2020
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 Thủ tục Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Ủy ban nhân dân cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
6 Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện Ủy ban nhân dân cấp xã;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
7 Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện Ủy ban nhân dân cấp xã;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
8 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Ủy ban nhân dân cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
9 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
10 thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
11 Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
12 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã;Cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội
13 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội
14 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
15 Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Ủy ban nhân dân cấp huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
16 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Ủy ban nhân dân cấp huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
17 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo Chính phủ
18 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo Chính phủ
19 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo Chính phủ
20 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo Chính phủ
21 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo Chính phủ
22 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo Chính phủ
23 Thủ tục xác nhận nguồn gốc đối với Cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức xuất ra Ủy ban nhân dân cấp xã Lâm nghiệp
24 Thủ tục quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng, chống tệ nạn xã hội
25 Thủ tục xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ đối với: Cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, trồng phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra. Ủy ban nhân dân cấp xã Lâm nghiệp
Trang 1 / 5Trang đầu   Trang trước   [1]  2  3  4  5  Trang kế   Trang cuối   

Phòng chống dịch covid 19