02 Tháng Mười Hai 2020
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục Đăng ký lại khai tử Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
2 Thủ tục Đăng ký lại kết hôn Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
3 Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
4 Thủ tục bầu hòa giải viên Ủy ban nhân dân cấp xã Tư Pháp
5 Thủ tục Bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải Ủy ban nhân dân cấp xã Tư Pháp
6 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
7 Thủ tục Thôi làm Hòa giải viên Ủy ban nhân dân cấp xã Tư Pháp
8 Thủ tục Thanh toán thù lao cho Hòa giải viên Ủy ban nhân dân cấp xã Tư Pháp
9 Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
10 Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
11 Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
12 Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
13 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
14 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
15 Thủ tục Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi trong nước Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
16 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Chứng thực
17 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
18 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
19 Thủ tục Chứng thực chữ ký Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng (áp dụng cả trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
20 Thủ tục Chứng thực chữ ký giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân (áp dụng cả trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
21 Thủ tục Chứng thực chữ ký Giấy ủy quyền về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (áp dụng cả trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
22 Thủ tục Chứng thực di chúc Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
23 Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản là động sản Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
24 Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
25 Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
Trang 3 / 5Trang đầu   Trang trước   1  2  [3]  4  5  Trang kế   Trang cuối   

Phòng chống dịch covid 19