07 Tháng Sáu 2020
Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1
#Hình ảnhHọ và tênChức vụ
1Hình ảnhNguyễn Thanh PhươngChủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 1
2Hình ảnhNguyễn Như PhượngPhó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 1
Chuyên mục

Tranh cổ động

Biểu dương các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt chỉ thị 05 năm 2020