01 Tháng Tám 2021
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bảo trợ xã hội
2 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Tôn giáo Chính phủ
3 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
4 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bảo trợ xã hội
5 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Bảo trợ xã hội
6 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; Thể dục thể thao
7 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Tư Pháp;Tổ chức hành nghề công chứng;Cơ quan đại diện có thẩm quyền; Chứng thực
8 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Tư Pháp;Tổ chức hành nghề công chứng;Cơ quan đại diện có thẩm quyền; Chứng thực
9 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc; Chứng thực
10 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Tư Pháp; Chứng thực
11 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Tư Pháp; Chứng thực
12 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Ủy ban nhân dân cấp xã; Phổ biến giáo dục pháp luật
13 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Tư Pháp; Chứng thực
14 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Ủy ban nhân dân cấp xã; Phổ biến giáo dục pháp luật
15 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Bảo hiểm xã hội cấp huyện;Cơ quan công an đăng ký; Hộ tịch
16 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Chứng thực
17 Thủ tục chứng thực di chúc Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Chứng thực
18 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Bảo hiểm xã hội cấp huyện; Hộ tịch
19 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Sở Nội vụ;Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Người có công
20 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Nuôi con nuôi
21 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Nuôi con nuôi
22 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Người có công
23 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Sở Nội vụ;Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Người có công
24 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phổ biến giáo dục pháp luật
25 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phổ biến giáo dục pháp luật
Trang 4 / 5Trang đầu   Trang trước   1  2  3  [4]  5  Trang kế   Trang cuối