24 Tháng Chín 2021
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
2 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
3 Thủ tục đăng ký khai tử Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
4 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
5 Thủ tục đăng ký kết hôn Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
6 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
7 Thủ tục đăng ký khai sinh Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
8 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
9 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
10 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
11 Thủ tục đăng ký giám hộ Ủy ban nhân dân cấp xã; Hộ tịch
12 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Ủy ban nhân dân cấp xã; Hộ tịch
13 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Hộ tịch
14 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Ủy ban nhân dân cấp xã; Hộ tịch
15 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Ủy ban nhân dân cấp xã; Hộ tịch
16 Đăng ký lại khai tử Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
17 Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú Ủy ban nhân dân cấp xã;Cơ quan công an đăng ký; Hộ tịch
18 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
19 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Bảo hiểm xã hội cấp huyện;Cơ quan công an đăng ký; Hộ tịch
20 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Bảo hiểm xã hội cấp huyện; Hộ tịch