24 Tháng Chín 2021
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Tôn giáo Chính phủ
2 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Tôn giáo Chính phủ
3 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Tôn giáo Chính phủ
4 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Ủy ban nhân dân cấp xã; Tôn giáo Chính phủ
5 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Tôn giáo Chính phủ
6 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Tôn giáo Chính phủ