02 Tháng Mười Hai 2020
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục phê duyệt phương án kinh phí hỗ trợ lãi vay thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Phòng Kinh tế;Ủy ban nhân dân cấp xã Tài Chính
2 Thủ tục phê duyệt phương án hỗ trợ lãi vay thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Kinh tế;Ủy ban nhân dân cấp xã Tài Chính
3 Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Công an huyện;Bảo hiểm xã hội cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
4 Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Bảo hiểm xã hội cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
5 Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú Công an huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
6 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
7 Thủ tục Công nhận Tuyên truyền viên pháp luật Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
8 Thủ tục Cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
9 Thủ tục Đăng ký khai sinh Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
10 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
11 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
12 Thủ tục Đăng ký giám hộ Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
13 Thủ tục Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Ủy ban nhân dân cấp xã Tư Pháp
14 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo vệ chăm sóc trẻ em
15 Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về công trạng và thành tích Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng
16 Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng
17 Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về thành tích đột xuất Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng
18 Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng
19 Thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
20 Thủ tục vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay dưới 10 triệu đồng/lần vay) Ủy ban nhân dân cấp xã Lao động, Thương binh và Xã hội
21 Thủ tục vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay trên 10 triệu đồng/lần vay) Ủy ban nhân dân cấp xã Lao động, Thương binh và Xã hội
22 Thủ tục Đăng ký khai tử Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
23 Thủ tục Đăng ký kết hôn Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
24 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
25 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Trang 2 / 5Trang đầu   Trang trước   1  [2]  3  4  5  Trang kế   Trang cuối   

Phòng chống dịch covid 19