25 Tháng Mười Một 2020
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo Chính phủ
2 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo Chính phủ
3 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo Chính phủ
4 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo Chính phủ
5 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo Chính phủ
6 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo Chính phủ

Phòng chống dịch covid 19