02 Tháng Mười Hai 2020
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng, chống tệ nạn xã hội
2 Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng” Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng, chống tệ nạn xã hội
3 Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng” Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng, chống tệ nạn xã hội
4 Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng, chống tệ nạn xã hội

Phòng chống dịch covid 19