25 Tháng Mười Một 2020
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
2 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
3 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
4 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần) Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
5 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (Trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần) Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
6 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
7 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
8 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
9 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
10 Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
11 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
12 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
13 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trường hợp không có vợ (chồng), có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
14 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trường hợp không có vợ (chồng), có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, còn trong tuổi lao động (nữ dưới 55 tuổi, nam dưới 60 tuổi) Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
15 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
16 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
17 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
18 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
19 Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
20 Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
21 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công
22 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công

Phòng chống dịch covid 19