25 Tháng Mười Một 2020
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Công an huyện;Bảo hiểm xã hội cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
2 Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Bảo hiểm xã hội cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
3 Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú Công an huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
4 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
5 Thủ tục Đăng ký khai sinh Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
6 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
7 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
8 Thủ tục Đăng ký giám hộ Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
9 Thủ tục Đăng ký khai tử Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
10 Thủ tục Đăng ký kết hôn Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
11 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
12 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
13 Thủ tục Đăng ký lại khai tử Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
14 Thủ tục Đăng ký lại kết hôn Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
15 Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
16 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
17 Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
18 Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
19 Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
20 Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
21 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
22 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
23 Thủ tục Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi trong nước Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Phòng chống dịch covid 19