02 Tháng Mười Hai 2020
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 Thủ tục Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Phòng chống dịch covid 19