02 Tháng Mười Hai 2020
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Ủy ban nhân dân cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
2 Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện Ủy ban nhân dân cấp xã;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
3 Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện Ủy ban nhân dân cấp xã;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
4 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Ủy ban nhân dân cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
5 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
6 thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
7 Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
8 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã;Cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội
9 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội
10 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
11 Thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
12 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
13 Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (khi không thay đổi dạng tật và mức độ khuyết tật) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
14 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng trợ giúp xã hội đột xuất Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội

Phòng chống dịch covid 19