21 Tháng Bảy 2024
Hướng dẫn chế độ, chính sách

Về công bố công khai lưu trữ hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 10

Chuyên mục: Thông tin hoạt động, Thông báo, Thông tin chỉ đạo, điều hành, Thông tin cần biết, Chế độ, chính sách | Người đăng: Quan Đăng Khoa | Ngày đăng: 24/04/2024 | Số lần xem: 179
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động

CÁCH THỨC THỰC HIỆN CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA