16 Tháng Sáu 2024
Phổ biến giáo dục pháp luật

PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC VÀ KHEN THƯỞNG HỘI THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ” NĂM 2024

Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền, Tin tức, sự kiện, Phổ biến, giáo dục pháp luật | Người đăng: Quan Đăng Khoa | Ngày đăng: 14/05/2024 | Số lần xem: 131

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 167/ KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 03/4/2024 của Ủy ban nhân dân Phường 1 và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường về tổ chức Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở” trên địa bàn phường 1 năm 2024;

Với mục tiêu thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể phường trong công tác phổ biến pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan trên địa bàn phường. Tạo ra sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn phường, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên; gắn việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân với tuyên truyền, giáo dục đạo đức, phẩm chất công dân; nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong xã hội.

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Phường 1 ban hành về khen thưởng cá nhân có thành tích trong Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở” năm 2024. Sáng ngày 13/5/2024, Ông Hoàng Quốc Tâm – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 1 đã trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích cao nhất trong Hội thi.

CHÍ THIỆN

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động

CÁCH THỨC THỰC HIỆN CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA