16 Tháng Sáu 2024
Hướng dẫn chế độ, chính sách

Thông báo Lịch khám sức khỏe Người Cao tuổi

Chuyên mục: Thông tin hoạt động, Thông tin tuyên truyền, Tin tức, sự kiện, Thông tin cần biết, Chế độ, chính sách | Người đăng: Quan Đăng Khoa | Ngày đăng: 07/03/2024 | Số lần xem: 236

Thông báo về Lịch khám sức khỏe Người cao tuổi tại Trạm Y tế Phường 1

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động

CÁCH THỨC THỰC HIỆN CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA