03 Tháng Ba 2024
Hướng dẫn chế độ, chính sách

THÔNG BÁO: Bổ sung, điều chỉnh thông tin về tuyển dụng công chức năm 2023

Chuyên mục: Thông báo, Thông tin chỉ đạo, điều hành, Thông tin cần biết, Chế độ, chính sách | Người đăng: Quan Đăng Khoa | Ngày đăng: 10/05/2023 | Số lần xem: 197
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

CÁCH THỨC THỰC HIỆN CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA