03 Tháng Ba 2024
Tin tức, sự kiện

THÀNH PHỐ PHÚC TRA PHƯỜNG 1 HOÀN THÀNH MỤC TIÊU KHÔNG CÒN HỘ NGHÈO THEO CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

Chuyên mục: Thông tin chỉ đạo, điều hành, Tin tức, sự kiện, Thông tin cần biết, Chế độ, chính sách | Người đăng: Quan Đăng Khoa | Ngày đăng: 01/12/2023 | Số lần xem: 184

Ngày 01/12/2023, đoàn phúc tra Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Phường 1 về phúc tra phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều Thành phố giai đoạn 2021 – 2025.

Tại buổi làm việc, đoàn phúc tra của thành phố đã được nghe báo cáo về tình hình chăm lo an sinh xã hội, công tác giảm nghèo trên địa bàn Phường 1 trong thời gian qua, bên cạnh đó, đoàn công tác đã chia thành nhiều tổ tiến hành kiểm tra trực tiếp các hộ nghèo, hộ cận nghèo (có mã số) từ đầu giai đoạn 2021 - 2025 đến nay tại phường để đánh giá hiệu quả việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, các mô hình, biện pháp kéo giảm các chiều thiếu hụt đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn từ đó đảm bảo các hộ thoát diện bền vững.

Qua đánh giá thực tế các hộ trên địa bàn Phường 1 sẽ là cơ sở để Thành phố quyết định công nhận Phường 1 hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Có thể là hình ảnh về 10 người và văn bản cho biết 'ĐÁNG CỘNG SÁN VIỆT NAM- NGƯỜI LÀNH ĐẠO Tá” CHỨC MỌI THẮNG LỢI CÚA CÁCH MẠNG VIỆT NAM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANGVINH MUÃNNĂM 다 PHÁT HUY SỨC MANH DÂN TÃC VỚI SỨC MANH THỜI ĐẠI XÂY DƯNG DÂN HỘI HỘINGHI TIẾP ĐOÀN THÀNH PHÃ PHÚC TRA PHƯỜNG HOÀN THÀNH KHÔNG CÒN GHEO THEO THÀNH PHỐ GIAIĐẠN2021-2025 GIAI OAN2221 -2025 1tháng 2023 VỪNG CHĂC QUỐC VIỆT NAM XÃ HÃI CHỦ NGHÍA'

Có thể là hình ảnh về 11 người, cái bục và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG-VINH MUÔN NĂM MH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM- NGƯỜI LÀNH ĐẠO Tá CHỨC MỌI THẮNG CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM PHƯỜNG BANCHI DẠOGIẢM VỮNG HỘI NGHỊ TIẾP ĐOÀN THÀNH PHỐ PHÚC TRA PHƯỜNG1 PHƯ HOÀN THÀNH TIỀU KHÔNG CÒN NGHÈO THEO CHUÁ GHÈO ACHIÈ THÀNH PHỐ GIAI DOẠN 2021 2025 Phường ngày PHÁT HUY SỨC MẠNH DÃN TÃC VỚI SỨC MANH THỜI ĐẠI XAY DƯNG VÀ BÁO VỆ VỪNG CHẮC TO QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHÍA tháng'

Có thể là hình ảnh về ‎9 người, cái bục và ‎văn bản cho biết '‎ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM- NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC MỌI THẮNGLỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM NHÂN PHƯỜNG QUẬN BAN CHỈ ĐẠO GIẢM NGHÈO BENVŨNG HỘINGHI TIẾPĐOÀN TIẾP ĐOÀN THÀNH PHỐ PHÚC HOÀN THÀNH KHÔNG CÒN HỌ NGHÈO THEO CHUẨN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2021 -2025 2 ngày tháng 12 năm 2023 PHÁT HUY SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐAI XÂY DƯNG VÀ BẢO VỆ VỪNG CHẮC TÃ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHIA Phường ت‎'‎‎

Có thể là hình ảnh về 11 người, cái bục và văn bản

Có thể là hình ảnh về 12 người và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANGVINH MUÃNNĂM ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM- NGƯỜI LÀNH ĐẠO Tá CHỨC MỌI THÁNG CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NHÂN ĐẠO GIẢM HÈOBN ÔNG HỘI NGHỊ TIẾP ĐOÀN THÀNH TRA PHƯỜNG HOÀNTHANHMUCTEUKHÃNGCONHONGEC CÃN THÀNH KHÔNG NGHÈO CHUẨN GHÈO CHIÊU THÀNH PHỐ ĐOẠN 2021 2025 Phường ngày PHÁT HUY SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐAI XÂY DỰNG VÀ BÁO VỆ VỪNG CHÁC TO QUOC VIỆT NAM XÃ HỘI CHÚ NGHIA tháng 023'

Có thể là hình ảnh về 8 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang học và đền thờ

Có thể là hình ảnh về 3 người, quầy báo và văn bản

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang học, bệnh viện và văn bản

 

 

 

In Đánh dấu và chia sẻ

CÁCH THỨC THỰC HIỆN CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA