04 Tháng Mười Hai 2022
Tin tức, sự kiện

KIỂM TRA CÔNG NHẬN PHƯỜNG 1 ĐẠT CHUẨN PHƯỜNG VĂN MINH ĐÔ THỊ 5 NĂM LẦN 2 GIAI ĐOẠN 2018 – 2022

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện | Người đăng: Quan Đăng Khoa | Ngày đăng: 24/11/2022 | Số lần xem: 10

Ngày 23.11, đoàn kiểm tra thuộc Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 10 đã tiến hành kiểm tra công nhận Phường 1 đạt chuẩn phường văn minh đô thị 5 năm lần 2, giai đoạn (2018-2022).

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện Ban chỉ đạo Phường 1 báo cáo kết quả thực hiện Đề án xây dựng phường văn minh đô thị giai đoạn 2018 – 2022. Trọng tâm là kết quả thực hiện 06 tiêu chuẩn để đạt phường văn minh đô thị.

Nhìn chung, sau thời gian phát động và triển khai thực hiện, diện mạo của phường ngày một thay đổi, đường phố được quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa khang trang. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định, từ năm 2018 – 2022, công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng được quan tâm thường xuyên và thực hiện khá tốt. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao từng bước phát triển, lan tỏa trong nhân dân…

Bên cạnh đó, chất lượng “gia đình văn hóa”, “khu phố văn hóa”, “cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, các mô hình văn hóa khác từng bước được nâng cao, trong nhiều năm liền trên địa bàn phường có 95% trở lên số hộ gia đình công nhận “gia đình văn hóa”, 100% tổ dân phố vận động được người dân tham gia bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Với thời gian 01 buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia thảo luận, tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế cũng như đề nghị phường 1 cần làm rõ thêm một số nội dung như: Số liệu về công tác quản lý Nhà nước về trật từ đô thị và vệ sinh môi trường, vấn đề đăng ký cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị văn hóa…

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã tham gia thảo luận, tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế trong thực hiện phường văn minh đô thị của Phường 1.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đào Quang Dũng – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Quận 10 đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân Phường 1 trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện xây dựng phường văn minh đô thị. Phường 1 đã thực hiện tốt các phương thức truyền thông, xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên các trang mạng xã hội. Đồng chí đề nghị 2 phường tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Đoàn thẩm định; hoàn chỉnh báo cáo gửi về Ban chỉ đạo quận để công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2018 – 2020 trong thời gian sớm nhất.

In Đánh dấu và chia sẻ

Phòng chống dịch covid 19