06 Tháng Mười 2022
Tin tức, sự kiện

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 THÔNG BÁO: Về việc giới thiệu chữ ký của Ông Phạm Khánh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 1 Quận 10

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện | Người đăng: Quan Đăng Khoa | Ngày đăng: 22/09/2022 | Số lần xem: 6

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 THÔNG BÁO:

Về việc giới thiệu chữ ký của Ông Phạm Khánh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 1 Quận 10.

In Đánh dấu và chia sẻ

Phòng chống dịch covid 19