06 Tháng Mười 2022
Tin tức, sự kiện

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 THÔNG BÁO: Về Danh sách 18 tiểu thương đã bốc thăm trúng 18 vị trí địa điểm kinh doanh tại Phố ẩm Thực Hồ Thị Kỷ, P1 Q10

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện | Người đăng: Quan Đăng Khoa | Ngày đăng: 19/09/2022 | Số lần xem: 10

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 THÔNG BÁO: Về Danh sách 18 tiểu thương đã bốc thăm trúng 18 vị trí địa điểm kinh doanh tại Phố ẩm Thực Hồ Thị Kỷ, P1 Q10

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NHIỆM MỘT CÃNG QUẬN10 HÒA Độc DANH SÁCH 18 TIỀU THƯƠNG ĐÃ BỐC THĂM TRÚNG PHỐ THỰC Ho THỊ BÊN HÔNG HỘI NGHĨA Tựd hạnh NAM Nguyễn TRÍ ĐIỀM KINH DOANH (GIAN HÀNG) ƯỜNG QUẬN KY 2790/TB-UBND Chiến- Phó sách ngày dân tháng năm 2022, Công hông Trường Phố TÊN doanh Kỷ Hẻm ĐẶNG quận Kỳ, thương ẩm tên sau: TRỌNG CHỈ NGUYENNGOCHẢI 0932152273 0938219802 PHÙNG GANH UÃNG 107C ẢGICHÊN 913677776 PHƯỜNG QUẬN PHẠM 0707380707 DINH QUẬN10 NIỆM, PHƯỜNG QUẬN TRẢNTHỊVU 0907652456 PHƯỜNG QUẬN 0909171474 Ghi_chú: ngh» doanh danhs NHANH liên Công vụ Công MỘT ĐÓC TUÁN'

In Đánh dấu và chia sẻ

Phòng chống dịch covid 19