24 Tháng Chín 2021
Tin tức, sự kiện

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ CHO CỬ TRI PHƯỜNG 1 KHI ĐI BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TRONG NGÀY 23/5/2021

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện | Người đăng: Quan Đăng Khoa | Ngày đăng: 14/05/2021 | Số lần xem: 127

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ CHO CỬ TRI PHƯỜNG 1

KHI ĐI BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TRONG NGÀY 23/5/2021

In Đánh dấu và chia sẻ

Phòng chống dịch covid 19