07 Tháng Sáu 2020
Tin tức, sự kiện

Thay đổi về công tác cán bộ tại Phường 1

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện | Người đăng: Quan Đăng Khoa | Ngày đăng: 30/03/2020 | Số lần xem: 92

Ngày 20/3/2020, Quận ủy tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộ tại Phường 1. Chuẩn y đồng chí Trần Nguyễn Phương Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 1 giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Phường 1, nhiệm kỳ 2015 - 2020, kể từ ngày 19/3/2020. Chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Phường 1 giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Phường 1, nhiệm kỳ 2015 - 2020, kể từ ngày 19/3/2020.

Ngày 26/3/2020, Hội đồng nhân dân quận trao Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 1, Quận 10, khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân. Ủy ban nhân dân quận trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Minh Kiệt – chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Quận 10, quyết định có hiệu lực từ ngày 26/3/2020. 

 

Print Bookmark and Share

Biểu dương các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt chỉ thị 05 năm 2020