16 Tháng Sáu 2024
Thông tin tuyên truyền

Đảng ủy Phường 1 Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 19/5/2021 - 19/5/2024
Chuyên mục: Thông tin hoạt động, Thông tin tuyên truyền, Tin tức, sự kiện | Người đăng: Quan Đăng Khoa | Ngày đăng: 17/05/2024 | Số lần xem: 76

Đảng ủy Phường 1 trân trọng chúc mừng và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 19/5/2021 - 19/5/2024.

Chương trình Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 19/5/2021 - 19/5/2024 và Hành trình về nguồn với chủ đề “Thấm nhuần lời Bác, mài rèn đức sáng, lòng trong” cụ thể sau: ⏱️ Thời gian: 06 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2024 (Thứ Ba).

Địa điểm: Khu Di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò và Khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh.

Tập thể:

 

Cá nhân:

 

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động

CÁCH THỨC THỰC HIỆN CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA