16 Tháng Sáu 2024
Thông tin tuyên truyền

Đường dây nóng của Công an Phường 1 hỗ trợ người dân Phường 1

Chuyên mục: Thông báo, Thông tin chỉ đạo, điều hành, Thông tin tuyên truyền | Người đăng: Quan Đăng Khoa | Ngày đăng: 03/05/2024 | Số lần xem: 99

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động

CÁCH THỨC THỰC HIỆN CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA