16 Tháng Sáu 2024
Thông tin tuyên truyền

Ủy ban nhân dân Phường 1 phát hành tài liệu tuyên truyền một số nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Chuyên mục: Thông tin hoạt động, Thông tin chỉ đạo, điều hành, Thông tin tuyên truyền, Thông tin cần biết, Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cải cách hành chính | Người đăng: Quan Đăng Khoa | Ngày đăng: 07/03/2024 | Số lần xem: 191

 

 

 

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động

CÁCH THỨC THỰC HIỆN CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA