16 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thông báo về triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường 1 Quận 10 năm 2024

Chuyên mục: Thông báo, Thông tin chỉ đạo, điều hành, Tin tức, sự kiện | Người đăng: Quan Đăng Khoa | Ngày đăng: 14/05/2024 | Số lần xem: 94

Ủy ban nhân dân phường 1 Quận 10 thông báo về việc triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường 1 Quận 10 năm 2024.
Thời gian thực hiện thu: từ tháng 5 đến hết tháng 8 năm 2024
Địa điểm thu: trực tiếp tại địa bàn khu dân cư, thu 1 lần trên năm
Đối tượng thu: Cơ quan, cơ sở tôn giáo, trường học, công ty, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn phường:
Mức thu:
1. Hộ gia đình, Chủ nguồn thải nhóm 1: 312.000 đồng/năm
2. Chủ nguồn thải nhóm 2: 480.000 đồng/năm
3. Chủ nguồn thải nhóm 3: 876.000 đồng/năm
4. Chủ nguồn thải nhóm 4: 2.610.000 đồng/năm
Khuyến khích Hộ gia đình và các đơn vị chuyển khoản
+ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank)
+ Số tài khoản: một một tám sáu không không tám bốn bốn tám tám tám.
+ Tên tài khoản: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 QUẬN 10
+ Nội dung: "TÊN SỐ NHÀ (khoảng cách) ĐƯỜNG (viết tắt) (khoảng cách) VCR2024"
Hoặc nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân Phường 1
số 31 Lý Thái Tổ P1 Q10
liên hệ Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy
Công chức Văn phòng - Thống kê
SĐT: 0906579283

Ủy ban nhân dân phường trân trọng thông báo đến Ban điều hành khu phố, Cơ quan, cơ sở tôn giáo, trường học, công ty, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn phường phối hợp thực hiện việc triển khai đóng tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định trên địa bàn phường 1 Quận 10 năm 2024.

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động

CÁCH THỨC THỰC HIỆN CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA