16 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Đường dây nóng của Công an Phường 1 hỗ trợ người dân Phường 1

Chuyên mục: Thông báo, Thông tin chỉ đạo, điều hành, Thông tin tuyên truyền | Người đăng: Quan Đăng Khoa | Ngày đăng: 03/05/2024 | Số lần xem: 100

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động

CÁCH THỨC THỰC HIỆN CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA