06 Tháng Mười 2022
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Một số hoạt động trọng tâm tháng 5 năm 2019

Chuyên mục: Thông tin chỉ đạo, điều hành | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/06/2019 | Số lần xem: 798

Thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân (UBND) trong việc thông tin đến nhân dân những hoạt động tại địa phương, UBND Phường 1 thông báo sơ nét một số hoạt động trọng tâm trong tháng như sau:

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động

Phòng chống dịch covid 19